[rev_slider alias=”mens”]

Diensten

Kijk hieronder voor coaching, workshops, training en ontwikkeltrajecten

Duurzame inzetbaarheid

Kijk hieronder voor workshops in het kader van duurzame inzetbaarheid en vitaliteit

Verschillende situaties en verschillende mensen vragen ander leiderschap. Elke leidinggevende heeft zijn of haar eigen neigingen en voorkeuren. Welke leiderschapsstijlen zijn er, welke pas je zelf toe en welke stijlen zouden in jouw team tot de beste resultaten leiden? Tijdens de workshops, trainingen en ontwikkeltrajecten onder dit thema gaan we hier dieper op in. We richten ons hier vooral op de praktijk: wat kan je als leidinggevende concreet doen om jouw stijl aan te passen? Hoe kan jij optimaal met jouw teamleden communiceren, kijkende naar de verschillende individuen?

Diensten: één op één coaching, workshops, trainingen en ontwikkeltrajecten voor groepen en teams
Aantal deelnemers: individueel en groepen van 4 tot 10 personen

Breng met behulp van een drijfverenassessment je eigen kleurrijke drijfveerprofiel in kaart en leer meer over jezelf en hoe jij naar mensen om je heen kijkt. In dit coachingstraject krijg je uitleg over de werking van drijfveren en daarmee een stukje basiskennis psychologie. Je leert je eigen gedrag herkennen, kwaliteiten en valkuilen. Er wordt stilgestaan bij energiegevers en -nemers: hoe zorg jij dat je na je werk nog vol energie thuis komt? Welke elementen in jouw werk, jouw team en jouw organisatie dragen hier aan bij. En hoe kun je hier zelf regie in nemen? Doel van de coaching is het persoonlijk leiderschap te vergroten en te zorgen dat jij leert hoe jij met nog meer plezier nog vele jaren kan blijven werken. Binnen de coachingstrajecten gaan we graag met jouw persoonlijke doelen aan de slag. Als je die nog niet hebt, dan gaan we die absoluut samen ontdekken!

Diensten: coaching één op één
Omvang: tenminste 3 gesprekken inclusief een drijfveren assessment met persoonlijke rapportage

Tijdens dit trainings- of ontwikkelprogramma krijgen de deelnemers zicht in hun eigen drijfveren én leren drijfveren bij anderen herkennen. Gezamenlijk wordt aan de hand van uitdagende individuele en groepsopdrachten duidelijk gemaakt waar de krachten en valkuilen van de deelnemers  liggen. Dit wordt theoretisch onderbouwd en de deelnemers zullen meer begrip krijgen voor drijfveren van zichzelf en anderen. Deze training heeft als doel het persoonlijk leiderschap te ontwikkelen. Terugkerende thema’s zijn altijd: gedrag, zelfsturing, emotieregulatie en communicatie. Graag gaan we in gesprek over de individuele en wellicht groepsdoelen en hoe een training of ontwikkelprogramma op maat kan worden ingericht.

Diensten: Trainingen en ontwikkeltrajecten voor groepen
Aantal deelnemers: 4 tot 15 per groep

Tijdens dit trainings- of ontwikkelprogramma krijgen de deelnemers zicht in hun eigen drijfveren én die van hun teamgenoten. Gezamenlijk wordt aan de hand van uitdagende teamopdrachten duidelijk gemaakt waar de krachten en valkuilen van dit team liggen. Dit wordt theoretisch onderbouwd en de teamleden zullen meer waardering krijgen voor hun teamgenoten. Deze training heeft als doel het vertrouwen tussen teamleden te vergroten en een ervaring op te doen die zal bijdragen aan zowel de persoonlijke ontwikkeling als de ontwikkeling van het team. Terugkerende thema’s zijn altijd: gedrag, zelfregie, mindset en communicatie. Graag gaan we in gesprek over jullie teamdoelen en hoe een training of ontwikkelprogramma op maat kan worden ingericht.

Diensten: Trainingen en ontwikkeltrajecten voor teams
Aantal deelnemers: 4 tot 15 per groep

Door de Covid-19 pandemie heeft een radicale verandering plaatsgevonden op het gebied van werk. Veel medewerkers zijn genoodzaakt vanuit huis te werken. Leidinggevenden hebben ineens de uitdaging om op afstand leiding te geven. In hoeverre is dat anders? Wat is er voor nodig om effectief leiding te kunnen blijven geven? Hoe kun je deze rol op afstand blijven vervullen op een manier die voor jou en jouw medewerkers werkt?

Leiding geven op afstand doet een nóg groter beroep op het onderlinge vertrouwen, de betrokkenheid van de medewerkers en het verantwoordelijkheidsgevoel.
ColourfulWe benadert deze thema’s vanuit het Lencioni model gericht op succesvolle teams. Daarnaast zet ColourfulWe drijfveren in om leidinggevenden bewust te maken van de eigen neigingen en hoe energie kan worden behouden en verkregen.

Je bent klaar met je opleiding en mag starten bij een bedrijf waar jij alle geleerde kennis nu in de praktijk – tegen daadwerkelijk loon – mag toepassen. Hoe jij dit ook beleeft, welke emoties hier ook mee gemoeid zijn: dit is een hele nieuwe stap in jouw leven.

Wanneer je gaat werken ontdek je hele andere kanten van jezelf en van anderen. Er is altijd sprake van een ingesleten cultuur in het team en de organisatie waarin je komt werken. Als je ook nog één van de jongste teamleden bent heeft dit invloed op jouw rol binnen het team. Ongeschreven regels die niet altijd helder zijn. Geschreven regels die jou beperken in je vrijheid. Daarbij heb je nu ook te maken met een leidinggevende die zijn of haar werkervaringen met zich mee brengt en het werken onder een leidinggevende is al een vak apart. Voel jij je wel begrepen? Kun je echt je ei kwijt? In hoeverre zien ze je als volwaardig teamlid? Moet je nog respect afdwingen en jezelf nog bewijzen?

In bovengenoemde situaties zien we patronen terugkomen. Vanuit een sociaal psychologisch perspectief is het tot op zekere hoogte simpelweg voorspelbaar wat er gaat gebeuren. Hoe jij hiermee omgaat ligt vooral bij jezelf. En daar ligt de grootste uitdaging: hoe ga je om met deze wereld die duidelijk anders is dan wereld zoals jij het de afgelopen jaren hebt gezien.

Wij verzorgen training en coaching voor starters op de arbeidsmarkt. Concrete tips en handvatten en met veel humor kijken we naar situaties die jou ‘overkomen’ en waarop je zelf regie zult leren nemen. De start van je werkende leven is wat ons betreft een belangrijk moment om meteen handige vaardigheden aan te leren om met dit alles om te gaan. Hier heb je de rest van je werkende leven groot profijt van!

Diensten ism externe professionals

Menselijk gedrag is voorspelbaar, dus ook dat van jou. Tijdens een vermakelijke en leerzame workshop worden de deelnemers bewust gemaakt van hun eigen neigingen tot gedrag en hoe hiermee kan worden ingeschat hoe jouw toekomst gaat verlopen. Klinkt dit surrealistisch? Binnen de psychologie is helder dat we zelf ons gedrag veel minder kunnen sturen dan we soms denken. Dus hoe ga jij hier straks mee om en hoe kun je toch invloed hebben op jouw toekomst en hoe tevreden je aan het werk kan blijven? Laat je verrassen door een workshop die een hele andere kijk op de wereld geeft.

Diensten: workshops
Aantal deelnemers: 4 tot 50

Verandering is van alle dag en is nodig om organisaties verder te krijgen. Hiervoor is het nodig om ook de medewerkers in jouw team mee te laten bewegen en dat brengt de nodige uitdagingen met zich mee. In een team zitten verschillende typen mensen die worden gedreven door verschillende waarden en gedachtepatronen. Hoe wendbaar is jouw team? Hoe herken je met welk type medewerker je te maken hebt en hoe communiceer je met de verschillende teamleden om ze in beweging te krijgen? Dit alles komt aan bod binnen deze workshop of training “Hoe wendbaar is mijn team”. Het team krijgt praktijkopdrachten waarmee ze op een vermakelijke en leerzame manier worden geconfronteerd met de eigen gedragingen.

Diensten: workshops, trainingen en ontwikkeltrajecten voor groepen en teams
Aantal deelnemers: individueel en groepen van 4 tot 15 personen

Ieder mens is anders en krijgt energie van andere zaken. Dit is relatief eenvoudig in kaart te brengen, maar er vervolgens naar handelen valt niet altijd mee. Waar krijg je energie van? Hoe zorg je dat je vervolgens kunt doen waar je energie van krijgt? En waarom krijgen mensen een burn-out? Samen brengen we de profielen van de deelnemers in kaart vertalen we dit naar de praktijk. De diensten gericht op dit thema maken de deelnemers bewust van energie en hoe ze zelf regie kunnen nemen over zichzelf en hun omgeving.

Diensten: één op één coaching, workshops, trainingen en ontwikkeltrajecten voor individuen of groepen.
Aantal deelnemers: individueel en groepen van 4 tot 10 personen.

Coachingstrajecten met de focus op positief en waardevrij denken. Zit je minder lekker in je vel of wil je gewoon de wereld om je heen positiever benaderen? Of wil je jouw teamleden weer een nieuwe frisse blik meegeven? Zet de drijfveren in en laat je tijdens de coachingsgesprekken meenemen in een waardevrije en kleurrijke blik op jou en alle mensen om je heen. Een vrolijke workshop of coachingstraject kan je helpen dit in de praktijk toe te passen.

Diensten: één op één coaching en workshops
Aantal deelnemers: individueel of groepen van 4 tot 15 personen.

De afgelopen jaren zien we een toename in investeringen op het gebied van ziektepreventie, om te voorkomen werknemers verzuimen. Graag dragen wij bij aan een organisatiecultuur waarbij we nog verder naar voren schuiven: amplitie. Hiermee doelen we op het zorgen dat werknemers bevlogen zijn en floreren in en op het werk. Tijdens een workshop of training wordt de deelnemers (werknemers of leidinggevenden) kennis bijgebracht over drijfveerprofielen en daarmee energiegevers en -nemers. Hoe zet je medewerkers in hun kracht en hoe kun je een cultuur creëren waar de communicatie van dusdanig niveau is dat werknemers niet meer hoeven te verzuimen. Deelnemers krijgen hiervoor concrete handvatten mee die ze in praktijksituaties kunnen toepassen.

Diensten: één op één coaching, workshops, trainingen en ontwikkeltrajecten voor individuen en groepen
Aantal deelnemers: individueel en groepen van 4 tot 15 personen

Kenmerkend voor de zorgsectoren en het onderwijs is een relatief hoge groene drijfveer die wij meten bij onze klanten. Uiteraard is geen werknemer alleen groen en zijn binnen deze sectoren ook alle andere drijfveren (op iets mindere schaal) aanwezig. Als leidinggevende is het zinvol te begrijpen wat deze medewerkers drijft, waar ze energie van krijgen en wat energie neemt. Het gedrag van medewerkers is voorspelbaar, wanneer je begrijpt waar dit door ontstaat. Graag delen wij onze kennis op dit gebied om leidinggevenden inzicht te geven: hoe kan ik mijn stijl van leidinggeven aanpassen aan mijn teamleden, wat mag ik wel en niet van hen verwachten en hoe leg ik in het kader van duurzame inzetbaarheid de regie nu echt bij die medewerker? Hoe zorg je dat medewerkers al jarenlang in de zorg/ onderwijs in beweging komen?

Diensten: één op één coaching, workshops en training
Aantal deelnemers: 1 tot 50

Drijfveertraining en -coaching per beroepsgroep

Kijk hieronder bij jouw beroepsgroep en ontdek wat ColourfulWe voor jou kan betekenen.

De drijfveren die worden gemeten binnen directies verschillen enorm per branche. Bij commerciële organisaties meten we meer oranje, bij scholen bijvoorbeeld meer groen. Zo zijn er nog vele andere denkbare branches en voorkomende drijfveren. Over het algemeen zien we de oranje en rode drijfveren meer terugkomen die ook zorgen dat directeuren vaak sneller beslissingen nemen en een hoger tempo hanteren dan de mensen die zij aansturen. Jouw medewerkers communiceren letterlijk in een andere taal en worden gedreven door andere zaken dan die jou als directeur drijven. Immers, anders hadden zij wel een andere functie vervult. Om jouw organisatie in beweging te krijgen is het dus belangrijk te weten hoe je deze mensen hiertoe kan motiveren. Drijfveren helpen dit in kaart brengen en geven concrete handvatten om in de praktijk toe te passen.

Voor Schooldirecteuren/ -Bestuurders werkt ColourfulWe samen met Cedin om specifiek deze directeuren te coachen op het gebied van duurzame inzetbaarheid en ziektepreventie. Hierbij richten wij ons op het thema communicatie vanuit de drijfveren van de schooldirecteur naar zijn of haar werknemer en andersom.

Als leidinggevende ben je zowel bezig met persoonlijk leiderschap als leiderschap over een team met verschillende mensen. De ene leidinggevende stelt zich op als People Manager, de ander als Visionair en weer een ander als Autoriteit. Zo zijn er meer verschillende leiderschapsstijlen die bij jou als leidinggevende in jouw natuur zitten als gevolg van drijfveren. Daarnaast hebben jouw teamleden behoefte aan verschillende leiderschapsstijlen, afhankelijk van hun drijfveerprofielen. Hoe haal je het maximale uit jezelf en opvolgend uit jouw team? Waarom doen teamleden soms niet wat je van hen vraagt en hoe hou je in jouw communicatie rekening met verschillende type mensen? Dit alles brengen wij in kaart en we richten gezamenlijk een coachingstraject in om jouw persoonlijk doelen te behalen.

De meeste beroepen vallen onder ‘Fysiek werk’. Van Bouwvakker tot Magazijnmedewerker, van Schoonmaker tot Lasser. In de praktijk zien we vooral de groene, blauwe, rode en paarse drijfveer terugkomen in deze beroepsgroepen. Kleurenprofielen en drijfveren klinken voor jou misschien in eerste instantie zweverig. Daarom gaan wij gewoon graag eens gesprek om concreet te kijken of we jou kunnen helpen om in de toekomst zekerheid op werk te houden.

Binnen secretariële beroepsgroepen meten we werkelijk alle drijfveren. De profielen variëren zoals de taken die je in deze functie vaak vervult. Er komen veel ‘blauwe’ taken voor, maar ook zijn de groene, oranje, rode en paarse drijfveer veel voorkomend en vaak ook belangrijk in deze rol. Vaak zijn dit de mensen die van alles regelen en een hoog werktempo hebben. Haal jij zo het maximale uit jezelf en kom jij vol energie thuis na je werk? En waar komt dit door? Heb je misschien ook nog andere ideeën en wensen voor jouw toekomst? Dit zijn leuke thema’s om mee bezig te zijn en het drijfverenprofiel kan je hierbij helpen.

Mensen die met plezier commerciële functies uitvoeren zijn meestal mensen met een hoge oranje drijfveer in hun profiel. Wanneer je hier toch enigszins tegenop kijkt zullen andere drijfveren in jouw profiel waarschijnlijk de boventoon voeren. Voor de doelgerichte commerciele medewerkers geeft het behalen van resultaten geeft een kick en je gaat dan graag een uitdaging aan. Wellicht zijn er dan zaken die je in je enthousiasme en snelheid nog wel eens vergeet of meer moeite mee hebt? De administratie, communicatie naar de back-office en wellicht hebben de mensen om je heen een mening omdat je ‘alles altijd voor elkaar krijgt’. Hoe kan dit en hoe kun je met al deze kenmerken het maximale uit je zelf halen? En waarom knagen sommige elementen uit het werk aan je en misschien juist wel de verkoop-drive die nodig zou moeten zijn? Dit alles brengen wij in kaart en we bepalen samen hoe we met een coachingstraject jouw nog succesvoller kunnen maken.

Binnen de zorg zien we veel medewerkers met plezier werken met een hoge groene drijfveer. Dit zijn mensen die graag zorgen voor anderen, sociale contacten belangrijk vinden en graag in een team werken. Sfeer en harmonie worden als erg prettig ervaren en de patiënt of cliënt staat voorop. Andersom zien we ook de valkuilen binnen de zorg: je eigen behoefte naar de achtergrond schuiven en altijd rekening houden met anderen. De zorgsector is al jaren aan vele veranderingen onderhevig. We zien medewerkers van de werkvloer doorgroeien naar leidinggevende functies, er wordt gewerkt met zelfsturende teams, bezuinigingen en efficiënter werken. Hoe reageer jij op deze ontwikkelingen en wat is de oorzaak van jouw innerlijke reactie? dieag geven wij nu aan jou die persoonlijke aandacht die je zelf niet snel vraagt. Gezamenlijk bekijken we hoe jij nog beter in je vel gaat zitten en nog meer energie krijgt in je werk – nu en in de toekomst.

Dienstverlenende beroepen van variëren van horeca tot adviseur, van toerisme tot advocatuur. In dit brede scala aan beroepen vinden we alle mogelijke drijfveerprofielen terug. De één is de sociale dienstverlener en is erg begaan met de klant. De ander houdt ook vooral focus op de te behalen doelen. Weer een ander stelt de kwaliteit en het nakomen van afspraken voorop. De combinatie van jouw eigen neigingen, jouw verwerpingen en zaken waar je energie van krijg of verliest, maken dat jij optimaal gelukkig bent in je werk. Waar haal jij energie uit, hoe reageer jij op specifieke klanten en collega’s en welke omgeving heb jij nodig om het maximale uit jezelf te halen? Met behulp van het assessment brengen we dit in kaart en richten we een coachingstraject in naar jouw wensen.

Bij docenten meten we over het algemeen veel groen, gecombineerd met alle mogelijke andere drijfveren. Alle drijfveren zien we dus ook bij de docent terugkomen. De drijfveerprofielen verschillen als we kijken naar de klassen waar de docenten les aangeven: bij docenten in het lager onderwijs meten we over het algemeen meer groen dan bij docenten die met leerlingen werken van hogere leeftijden. Daarbij kennen we de docent met hoog blauw, streng doch rechtvaardig en stelt graag regels. En de docenten die meer geneigd zijn te vertellen en informatie te delen vanuit de gele drijfveer. En natuurlijk docenten die zichzelf vrij krachtig neerzetten en een duidelijk autoritaire rol aannemen. Iedere docent werkt op zijn of haar manier als gevolg van de eigen drijfveren. En hoe ga je vervolgens om met jouw collega’s, die allen vergelijkbare of juist hele andere profielen hebben? En waarom hebben veel docenten vanuit hun drijfveren moeite met de administratieve zaken die steeds meer bij het vak komen kijken? Of het nu gaat om de leerlingen, de ouders, de schooldirectie of collega’s: ieder mens heeft eigen voorkeuren en wanneer je dit écht begrijpt levert dit je enorm veel nieuwe handvatten op.

Mensen die met plezier creatieve beroepen uitvoeren zijn mensen die een duidelijk aanwezige gele drijfveer in het profiel hebben. Denk hierbij aan marketing, media, ontwerp en productontwikkelaars. Het bedenken van nieuwe creatieve ideeën en werken in een zekere vrijheid geeft jou veel energie. Je bent geneigd zaken van een afstand te bekijken en te analyseren. Het is belangrijk dat je in een omgeving werkt waar je de ruimte krijgt om op jouw wijze te kunnen werken. In hoeverre bieden jouw collega’s, jouw leidinggevende en jouw werkgever jouw die mogelijkheid? Krijg je de ruimte die je zou willen? Hoe ga jij om met eventuele tijdsdruk of hierarchie? Je kunt vrij makkelijk deze zaken bespreekbaar maken en een nog meer energieke omgeving creëren. Wij leren jouw graag de taal spreken van de mensen uit jouw omgeving.

Mensen die met plezier projectmatig werken zijn vaak mensen die een combinatie aan drijfveren hebben, waarbij vooral oranje kan zorgen voor de kick uit de resultaten per project. Geel is de creatieve en flexibele kant in jou, blauw zorgt voor structuur en plannen. Groen zorgt dat je makkelijk contact maakt en samenwerkt. Rood houdt het tempo hoog en hakt knopen door en paars creëert ondertussen en veilige sociale omgeving. Al deze drijfveren dragen bij, maar je zult ze niet allemaal even hoog in jouw profiel hebben. Wat voor projectmedewerker ben jij? En welk van voorgenoemde kleuren voeren toch de boventoon? Dit zal reactie geven bij jou omgeving en andersom zullen mensen uit jouw omgeving iets bij jou los maken. Leer hoe je nog efficiënter kan communiceren met jouw collega’s en hoe je nog meer energie uit je werk kunt halen.

Binnen HR wordt veel gebruik gemaakt van assessments in vele verschillende soorten maten en kleuren. De profielen van dr. W.C. Graves worden wereldwijd ingezet om vrij eenvoudig en luchtig drijfveren van mensen uit te drukken in een praktisch profiel. Als loopbaancoach, re-integratiecoach, trajectbeheerder of vergelijkbare functies kan een drijfverenprofiel op verschillende manieren waardevol zijn om de beoogde doelen te behalen. Het drijfveerprofiel kan worden benut om de richting van de zoektocht bepalen (wie ben ik, wat wil ik, wat kan ik) en tevens is het een waardevol instrument gedurende een coachingstraject. Doordat het logicaprofiel, verwerpingsprofiel, energieprofiel en spanningsprofiel in kaart zijn gebracht kunnen deze neigingen tot gedrag makkelijk door de gecoachte worden herkend. Hiermee krijgt de gecoachte meer grip op het eigen gedrag en kan de coach relatief eenvoudig ‘sturen’ door over deze gedragingen in gesprek te gaan.

ColourfulWe heeft jarenlange ervaring met het gebruik van drijfveerprofielen in de loopbaancoaching, re-integratie en outplacement en is de specialist op het benutten van drijfveerprofielen binnen dit vakgebied.

Diensten: één op één coaching, training en workshops voor groepen
Aantal deelnemers: 1 tot 100