Leiding geven op afstand

Door de Covid-19 pandemie heeft een radicale verandering plaatsgevonden op het gebied van werk. Veel medewerkers zijn genoodzaakt vanuit huis te werken. Leidinggevenden hebben ineens de uitdaging om op afstand leiding te geven. In hoeverre is dat anders? Wat is er voor nodig om effectief leiding te kunnen blijven geven? Hoe kun je deze rol op afstand blijven vervullen op een manier die voor jou en jouw medewerkers gelden?

Leiding geven op afstand doet een nóg groter beroep op het onderlinge vertrouwen, de betrokkenheid van de medewerkers en het verantwoordelijkheidsgevoel.
ColourfulWe benadert deze thema’s vanuit het Lencioni model gericht op succesvolle teams. Daarnaast zet ColourfulWe drijfveren in om leidinggevenden bewust te maken van de eigen neigingen en hoe energie kan worden behouden of zelfs verkregen.

Lencioni

Jouw gedrag en communicatie

Ieder mens en ieder drijfverenprofiel is uniek. Jouw drijfverenprofiel wordt gevormd door zowel het DNA dat je van je ouders mee hebt gekregen, als alle levenservaringen die je tot op heden hebt opgedaan. Deze drijfveren zijn niet zichtbaar voor de buitenwereld, het gedrag dat hieruit voortvloeit wel. De ijsberg van McClelland is een duidelijke metafoor om dit uit te beelden. Met een assessment halen we deze dus boven water en kunnen we gedrag in de praktijk verklaren en hierdoor kun je groeien in persoonlijk leiderschap.