Drijfveren & re-integratie spoor 2

Home » Drijfveren & re-integratie spoor 2

Vraag hier een spoor 2 drijfverenassessment aan voor het in beeld brengen van het persoonlijk profiel en richting geven voor het zoekprofiel.

Wie ben jij? Welke drijfveren liggen ten grondslag aan jouw persoonlijkheid? Jouw gedrag, emoties en gedachten? Welke neigingen heb jij in jouw loopbaan en waardoor komt dat? Hoe ga je dus om met het ‘gedwongen’ moeten zoeken naar ander werk? Wat zijn mogelijk passende werkgebieden voor jou?Wat geeft jouw vertrouwen in deze roerige tijd? Wat voor communicatiestijl past bij jou in het spoor 2 traject? Allemaal vragen die worden beantwoord met de uitkomst van het Spoor 2 drijfveren assessment van ColourfulWe. Deze zaken worden namelijk allemaal grotendeels beïnvloed door jouw drijfveren. Het kan helpen om dit begrijpen, te kunnen voorspellen en zelf meer grip te krijgen op jouw re-integratie proces.

In een spoor 2 re-integratietraject ga je op zoek naar beter passend werk. Er is dan namelijk sprake van uitval door ziekte, waardoor je niet meer het eigen werk kan uitvoeren. Hoe ratio en emotie reageren op het verliezen van een vertrouwde werkplek en het zoeken naar een nieuwe, is deels met drijfveren te verklaren en te voorspellen. Daarnaast laten de drijfveren jouw voorkeuren voor gedrag zien. Ook zie je op basis van de uitslag van een assessment waar je energie van krijgt of energie door verliest. Deze informatie is voor grote waarde voor de invulling van een spoor 2 traject. Het geeft dus antwoord op loopbaanvragen als: Wie ben ik? Wat wil ik? En deels op de vraag, wat kan ik?

Na het invullen van het online assessment heb je een persoonlijk profiel, weergegeven in kleuren. In een persoonlijke rapportage wordt uitgebreid toelichting gegeven en het persoonlijke profiel omschreven. In deze rapportage worden adviezen gegeven over de te nemen stappen in spoor 2 en hoe hiermee om te gaan. Daarnaast worden er adviezen gegeven over mogelijke passende zoekrichtingen en dus input voor het zoekprofiel. Welke werkomgevingen, functies en taken zouden passend kunnen zijn bij jouw drijfveren? Vraag hier een assessment aan en ontdek het! Kosten voor een spoor 2 drijfveren assessment zijn € 75,-